جریان یک میهمانی یا میزبانی
ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۸ : توسط : دریادل

عکسای امروز ساعت 10 صبح خیابان آستانه

 

 

 

 

 

قرارمان براین بود که تو میهمان باشی ما میزبان

اما امروز تو میزبانی و ما میهمان

عجب صــــــــــــفایی دارد میهمان تو بودن بانو