تنها برای دبدن رویت مسافرند /این عاشقا ن که ره خراسان گرفته اند
ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸۸ : توسط : دریادل

اللهم الیک صمدت من ارضی و قطعت البلاد رجاء رحمتک فلا تخیبنی و لا تردنی بغیر قضاء حاجتی و ارحم تقلبی علی قبر ابن اخی رسولک صلواتک علیه و اله بابی انت و امی یا مولای اتیتک زائرا وافدا عائذا مما جنیت علی نفسی و احتطبت علی ظهری فکن لی شافعا الی الله یوم فقری وفاقتی عندالله مقام محمود و انت عنده وجیه 


کاش یک شب ، باز مهمان دو چشمت می شدم   

                                                       ریزه خوارمشرق خوان دوچشمت می شدم

کاش یک شب می گذشتم از فراز چشم تو

گرم گل گشت خراسان دوچشمت می شدم

کاش یک شب می سرودم گنبد زرد تو را

فارغ از دنیاغزل خوان دو چشمت می شدم

صحن و ایوان تو را ، ای کاش جارو می زدم   

چون کبوترها،نگهبان دو چشمت می شدم

ضریح تو را ، ای کاش با گلاب ناب می شستم

چون خدام ، نگهبان دو چشمت می شدم

ضامن آهوست ، چشمان شهید روشنت

                                                                کاش آهوی بیابان دو چشمت می شدم

کاش یک شب معرفت می چیدم از چشمان تو

                                                            غرق در دریای عرفان دو چشمت می شدم

کاش یک شب می شدم خیس نگاه سبز تو

                                                               شاهد اعجاز باران دو چشمت می شدم

کاش یک شب نور می نوشیدم از چشمان تو

                                                       می درخشیدم ، چراغان دو چشمت می شدم

کاش یک شب می شکستم چون دل پروانه ها

                                                     چون شقایق ها ، پریشان دو چشمت می شدم

حلقه یک شب می زدم من بر ضریح زخم تو

                                                زائر زخم گل افشان دو چشمت می شدم

کاش آن زهری که پرپر کرد چشمان تو را

                                                کام من می شد ، قربان دو چشمت می شدم

سخت شیرین است طلا و روشن چشمان تو

                                                 کاش یک شب،  باز مهمان دو چشمت می شدم