امام علی ع
ساعت ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۳ : توسط : دریادل

چقدر فاصله بین دو عمل دور است : عملی که لذتش می رود و کیفر آن می ماند ، و عملی که رنج آن می گذرد و پاداش آن ماندگار است

 

http://www.yas158.ir/