برداشت آزاد
ساعت ٢:٠۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱ : توسط : دریادل

وامروز

چه خیابان های بی رمقی

و چه دیدار سردی

واکنون چه آغوش بی محبتی

در کنار تو برای من مهیاست

ودعای نیمه شبم برای چشمان قشنگت

کاش

هیچوقت اینگونه .....نشوی

<کاش یگ نفر بود که به من می گفت

همه آن من از آن توباشد

وقتی که دلت می گیرد................