حرف حسابی از دکتر حسابی
ساعت ۳:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱ : توسط : دریادل

حاصلضرب "توان" در "ادعا" مقداری ثابت است ،

 

هرچه "توان" انسان کمتر باشد "ادعا"ی او بیشتر است

 

و هرچه "توان" انسان بیشتر شود " ادعا"یش کمتر میگردد