مراحل تصویری آماده سازی تحقیق
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٠ : توسط : دریادل

مراحل چهارگانه آماده سازی یک تحقیق یا پروژه دانشگاهی در ایران

1-     CTRL + A

2-     CTRL + C

3-     CTRL + V

4-     CTRL + P