امام مهربون (علیه السلام)
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٩ : توسط : دریادل

 


دلم هوای کوی تو کرده، بگو چه چاره کنم ...


 
 
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٩ : توسط : دریادل

 

تا نشست بی مقدمه سراغ کیفش گرفت دست در کیفش نمود ودربرابر چشمان حیرت زده ام

قرانی را میان دوست به سویم گرفت 

 دوزانو نشسته بودم بی اراده در مقابلش نگاه مهربانش چنان مجذوبم کرده بود که نمی دانستم چه می گویم تنهااا خوشحال بودم و این خوشحالی را با دنیایی معاوضه نمی کردم

دستانش همچنان می لرزید لرزش دستانش حاکی از بار امانت هدیه ای بود که برایم آورده بود ومن همچنان مبهوت اتفاقی که افتاده ..

وچه کوتاه   گذشت وکوتاه شد این دیدار به یاد ماندنی