تولد یکسالگی
ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۸ : توسط : دریادل

سه ره پیداست

نوشته بر سر هریک به سنگ اندر

حدیثی که ش نمیخوانی بر آن دیگر

نخستین-راه عیش و راحت و شادی

           به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی

دو دیگر-راه نیمش ننگ نیمش نام

           اگر بر سر کنی غوغا و گر در دم کشی آرام

سه دیگر-را بی برگشت بی فرجام

                                  من اینجا بس دلم تنگ است

                                  و هر سازی که میبینم به آهنگ است

                                  بیا ره توشه برداریم

                                   قدم در راه بی برگشت بگذاریم

                                  ((ببینیم آسمان هرکجا آیا همین رنگ است؟؟؟؟؟))