پنج وارو نه
ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۸ : توسط : دریادل

خواهر کوچکم از من پرسید

5 وارو نه چه معنا دارد ؟

                                                من به او خندیدم

گفت بر روی درختان و دیوار دیدم !

                                             باز هم خندیدم

گفت خودم دیدم که دیروز مهرداد پسر همسایه ، پنج وارونه به منیر می داد

آنقدر خنده برم داشت که طفلک ترسید ؟!

بغلش کردم و بوسیدم و با خود گفتم : بعدها وقتی که با دیدن بی وقفه غم سقف کوتاه دلت را خم کرد

بی گمان می فهمی                            پنج وارونه                         چه معنا دارد ......


ادامه مطلب را مطالعه کنید