شب امتحان
ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ دی ۱۳۸۸ : توسط : دریادل

الهی ادرکنی پاس ترمی به نمرتی دهی و دوازدهی و حفظا من مشروطی فلجا استادی ولغو امتحانی بحق برفا و آلودگی جواگریه

التماس دعا